תקנון אתר

תנאי שימוש באתר האינטרנט

אנא קראו תנאים אלו בעיון. השימוש באתר ובשירותים הניתנים במסגרתו, כפופים להסכמתכם לתנאים אלו במלואם. במידה ואינכם מסכימים לתנאים הרשומים כאן או לחלקם, עליכם לצאת מאתר זה. אנא הקליקו כאן כדי לצאת מהאתר.

 

הגדרות:

"האתר": אתר האינטרנט של מוריה לאמעי – יועצת מינית וזוגית.

"פעילויות": אירועים, חוגים, סדנאות, שיעורים, הדרכות, הרצאות, טיפולים, פגישות ייעוץ וכל פעילות או אירוע אחרים המסופקים על ידי מוריה לאמעי או מי מטעמה, וניתן לשלם עבור השתתפות בהם, באמצעות האתר.

"מוצר": מוצרים שונים אותם ניתן לרכוש באתר, בין אם מוצרים מוחשיים ובין אם קורסים דיגיטליים וסדנאות דיגיטליות הניתנים לצפייה באמצעות מחשב. יובהר כי המוצרים המוצעים לרכישה באתר, אינם מהווים תחליף לטיפול תרופתי או טיפול רפואי אחר.

"חבר": מי שנרשם באמצעות האתר לקבלת ניוזלטר ו/או מידע פרסומי אחר מאת האתר ו/או מוריה לאמעי ו/או גורמים אחרים.

"מזמין": גולש באתר אשר גילו מעל 18 והוא כשיר ורשאי לבצע כל פעולה משפטית, או תאגיד, או כל גורם אחר המבצע באמצעות האתר רכישה של מוצרים, קורסים וסדנאות דיגיטליות או פעילות הניתנת להזמנה או רכישה באתר.

"משתתף": אדם, תאגיד או כל גורם אחר אשר אמור להשתתף ו/או משתתף בפועל בפעילות שהוזמנה באתר.

"משתמש": אדם, תאגיד או כל גורם אחר שגולש באתר ו/או חבר באתר ו/או מזמין.

 

תנאים כלליים:

1.       השימוש באתר זה מותר לגילאי 18 ומעלה בלבד, שאינם מנועים לפי שום הוראה חוקית מלגלוש באתר המכיל תכנים מיניים ו/או מספק אפשרות לרכוש אביזרים ומוצרים מתחום המיניות.

2.       האתר הוקם על מנת לספק מידע אודות מוריה לאמעי, מידע ופרשנות אודות זוגיות, מיניות ודרכים להעצים ולטפל בתחומים אלו, וכן מידע אודות פעילויות המוצעות על ידי מוריה לאמעי או מי מטעמה.

3.       בנוסף, האתר מאפשר למשתמש להזמין קורסים דיגיטליים, סדנאות דיגיטליות, אביזרי עונג ומוצרים שונים, להירשם לפעילויות של מוריה לאמעי או מי מטעמה, וכן להירשם לאתר כחבר, על מנת לקבל דברי דואר אלקטרוני תקופתיים המכילים תכנים מעניינים והצעות שיווקיות רלוונטיות.

4.       מוריה לאמעי שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי שכזה ייכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר.

5.       אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד. כל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מעת בעלת האתר, מוריה לאמעי, הנו אסור בהחלט.

6.       השימוש במוצרים המסופקים באמצעות האתר, הנו באחריות המזמין בלבד. מוריה לאמעי ו/או כל גורם מטעמה, אינם אחראים בשום אופן לכל סוג נזק שעלול להיגרם כתוצאה מהשימוש במוצרים, בין אם נעשה בהם שימוש נכון ובין אם לאו.

7.       באתר כלולים קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. מוריה לאמעי ו/או מי מטעמה, אינם אחראים לתכני האתרים האחרים ו/או לכל נזק שעשוי להיגרם לגולש ו/או למידע ו/או לציוד שברשותו כתוצאה מגלישה לאותם אתרי אינטרנט אחרים.

8.       תנאי שימוש אלו ומדיניות הפרטיות, תקפים רק לגבי שימוש באתר וביצוע פעולות באמצעות האתר.

9.       תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, מנוסחים ברובם בלשון זכר מטעמי נוחות הכתיבה בלבד, והם תקפים לכל מגדר, קבוצה או ארגון.

הזמנת פעילויות ומוצרים:

10.     האתר מציע מוצרים לרכישה בהתאם לזמינותם במלאי, וכן פעילויות אליהן ניתן להירשם באמצעות הזמנת מקום בפעילות, על בסיס מקום פנוי.

11.     לצד כל מוצר או פעילות, יירשם מחיר המוצר או הפעילות. המחירים הכתובים באתר כוללים מע"מ כדין, ככל שחלה עליהם חובת תשלום מע"מ.

12.     המחירים המופיעים באתר, רלוונטיים להזמנה באמצעות האתר בלבד. בהזמנה של מוצר שלא באמצעות האתר, עשויים לחול על המוצר מחירים שונים מאלו הרשומים באתר וכן תנאי עסקה שונים מאלו המופיעים באתר.

13.     המחירים המופיעים באתר, עשויים להשתנות מעת לעת. מחירם של מוצר או פעילות עבור המזמין, יהיו אלו הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה. לא יושב תשלום, במלואו או בחלקו, ולא תהא זכאות לכל פיצוי או טענת אפליה, בגין שינוי בעלות מוצר או פעילות ו/או זמינותם לרכישה באמצעות האתר במחיר שונה מהמחיר הנקוב עת שהמזמין ביצע את ההזמנה.

14.     ניתן להירשם לפעילויות המוצעות באתר, על בסיס מקום פנוי בלבד. 

15.     מכירת המוצרים באתר מתבצעת בשיטת מכירה אישית, במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.

16.     על מנת לרכוש מוצר באתר, על המזמין לבחור מוצר ולבצע את ההזמנה בהתאם להוראות הקיימות באתר, באמצעות אמצעי תשלום מתאים שהנו בבעלותו המלאה, ואיננו מוגבל לפי כל דין.

17.     יובהר כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי הנו כפוף למגבלות מסלקת האשראי המשמשת את מוריה לאמעי באותה עת.

18.     בעת הזמנת מוצר, על המזמין להקליד פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטים נוספים ככל שידרשו. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמדויקים, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

19.     חיוב המזמין בגין עלות המוצר או הפעילות אשר הוזמנו על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שהוזן על ידו, לאחר ביצוע ההזמנה. כאמור לעיל, יש להקפיד על דיוק במסירת פרטי כרטיס האשראי ופרטי הזהות הנדרשים לצורך ביצוע ההזמנה.

20.     מיד לאחר ביצוע ההזמנה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תישלח אל המזמין באמצעות דואר אלקטרוני, הודעה מפורטת על העסקה, פרטיה ואישורה, וכן חשבונית מס-קבלה.

21.     במקרה בו העסקה נדחתה ע"י חברת האשראי, יקבל המזמין הודעה מתאימה וההזמנה לא תבוצע בפועל. לתשומת לבכם, לא יישמרו מקומות פנויים בפעילויות ו/או מוצרים במלאי, עבור מזמינים שהזמנתם לא בוצעה בפועל עקב דחיה על ידי חברות האשראי, מגבלות מסלקת האשראי, כשל טכני או מכל סיבה אחרת אשר גרמה לכישלון העסקה או אי ביצועה.

22.     במקרה בו הוזמנו מוצר או פעילות שהיו זמינים לרכישה / הזמנה דרך האתר, אך בפועל אזלו מהמלאי או שלא ניתן לספקם מכל סיבה אחרת, תבוטל העסקה על ידי מוריה לאמעי והמזמין לא יחויב בכל תשלום. בנוסף לא תהיה למזמין כל טענה נגד מוריה לאמעי או מי מטעמה, עקב אי זמינות המוצר או הפעילות כאמור.

23.     במקרה של אי-מסירה של מוצר שהוזמן, עקב טעות בהקלדת פרטים על ידי המזמין, יחויב המזמין בתשלום דמי משלוח וטיפול.

24.     יובהר כי על המזמין למסור את פרטיו האישיים שלו. מסירת פרטים אישיים כוזבים הנה אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977.

25.     המוצרים שהוזמנו על ידי המזמין, יישלחו רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על השלמת העסקה באופן תקין.

 

אספקת פעילויות ומוצרים:

26.     פעילויות שהוזמנו, יתקיימו ככלל במקום ובזמנים אשר פורטו לגביהן באתר, בעת ההזמנה.

27.     מיקום פעילות, זמני קיום הפעילות, אופי הפעילות וזהות המדריכים ו/או המפעילים, כפופים לשינויים. מוריה לאמעי או מי מטעמה, יודיעו למזמין אודות שינויים כאלו, מוקדם ככל הניתן. לתשומת לבכם, המזמין יהא אחראי להודיע למשתתפים עבורם הזמין את הפעילות, על שינויים כאמור כאן.

28.     מוצרים שהוזמנו, יסופקו באמצעות שירות המשלוחים DONE, לנקודת שירות לאיסוף משלוחים.

           א.           תנאי אספקת המשלוח כפופים למדיניות המשלוחים של DONE, כמפורט באתר האינטרנט של DONE בכתובת www.done.co.il .

           ב.            עם הגעת המוצר אל נקודת השירות לאיסוף משלוחים, יקבל המזמין הודעת SMS אותה עליו להציג בנקודת המשלוח, על מנת לאסוף את המוצר.

            ג.            מיום קבלת הודעת הSMS יש לאסוף את המוצר מנקודת השירות, תוך זמן קצוב המפורט בהודעה זו.

           ד.            במידה והמוצר לא ייאסף על ידי המזמין במועד הכתוב בהודעה, תהא DONE רשאית לשלוח את המוצר אל מחסני האיסוף שלה.

           ה.           המזמין אחראי באופן בלעדי לאסוף את המוצר במועד, בהתאם לתנאים של DONE. לא יינתן החזר כספי או פיצוי כלשהו במקרה בו המוצר לא נאסף במועד הקצוב לפי מדיניות המשלוחים של DONE ולפי ההנחיות שיקבל המזמין מ DONE.

            ו.            מוריה לאמעי או מי מטעמה, אינם אחראים להתנהלות של DONE ו/או להתנהלות נקודת השירות לאיסוף המשלוח.

            ז.            מוריה לאמעי או מי מטעמה, אינם אחראים לשימוש בלתי מורשה ו/או שימוש לרעה שנעשה במכשיר הטלפון של המזמין, לצורך איסוף ההזמנה על ידי גורם שאינו המזמין.

29.     מוריה לאמעי או מי מטעמה, רשאים לבצע משלוח של מוצרים באמצעות דואר ישראל – דואר רשום או דואר שליחים, במקום משלוח באמצעות DONE. משלוח באמצעות דואר רשום יהיה כפוף לתנאים דלעיל בשינויים המתחייבים וכן כפוף למדיניות המשלוחים, דמי טיפול ועלויות משלוח הנהוגים בדואר ישראל באותה עת.

  1. לעניין מוצרים מסוג קורסים דיגיטליים וסדנאות דיגיטליות: למזמין אשר נרשם לאתר ורכש קורס או סדנה דיגיטליים, תיפתח הרשאה לצפייה בתוכן שנרכש ב"אזור האישי" באתר, לאחר אישור עסקת האשראי. לצורך צפייה בקורסים ו/או סדנאות שנרכשו, יש להיכנס לאזור האישי באתר באמצעות הסיסמא איתה המזמין נרשם לאתר.

                                 א.         יובהר כי שם המשתמש והסיסמא לאתר הנם אישיים, לשימוש המזמין בלבד. אין למסור פרטים אלו לגורם אחר ואין להרשות לגורם אחר לעשות שימוש כלשהו בתכנים שנרכשו.

 

31.     מוריה לאמעי או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות לנזק שעלול להיגרם למזמין ו/או למוצר, לרבות עיכוב באספקת המוצר, שביתות, תקלות מחשוב או לוגיסטיקה, תקלות במערכות תקשורת, תקלה במכשיר הטלפון של המזמין, תקלות בשירותי דואר אלקטרוני או שירותים אינטרנטיים אחרים, פעולות איבה ו/או כוח עליון, כשלים ו/או אירועים שייפגעו בהשלמת הליך ההזמנה ו/או האספקה.

 

ביטול עסקה

32.     להלן יפורטו התנאים לביטול עסקה שבוצעה באמצעות האתר. אין בתנאים אלו כדי לגרוע מהאמור לעיל לגבי ביטול עסקאות ו/או הזמנות.

33.     מוריה לאמעי ומי מטעמה רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, מכל סיבה שהיא וללא חובת נימוק, לבטל כל עסקה ו/או הזמנה שבוצעה באתר על ידי מזמין. בביטול הזמנה בנסיבות אלו, יבוטל החיוב במלואו.

34.     ניתן לבטל עסקה רק על פי התנאים המפורטים להלן, באמצעות פניה בדואר אלקטרוני לכתובת: morialamay@gmail.com . לפניה יש לצרף מספר חשבונית. ככל שהתקבל אצל המזמין מספר משלוח, יש לצרפו לפניה.

35.     ביטול הרשמה / הזמנה של פעילות:

                                 א.         ניתן לבטל הרשמה ו/או הזמנה של פעילות עד 14 ימים לפני תחילת מועד הפעילות הנקוב באתר בעת ההזמנה, כנגד זיכוי מלא.

                                 ב.         ניתן לבטל הרשמה ו/או הזמנה של פעילות בין 8-13 ימים לפני תחילת מועד הפעילות הנקוב באתר בעת ההזמנה, כנגד זיכוי בסך 50% מעלות הפעילות.

                                  ג.          לא יינתן כל החזר או זיכוי בגין ביטול הרשמה או הזמנה של פעילות אשר נעשו במהלך 7 ימים שלפני תחילת מועד הפעילות הנקוב באתר בעת ההזמנה.    

36.     ביטול רכישת מוצר:

                                 א.         המזמין רשאי לבטל עסקה של רכישת מוצר שטרם נמסר לו או טרם התקבל בנקודת איסוף המשלוח (לפי המוקדם ביניהם), בכפוף לתשלום דמי ביטול עסקה בשיעור הקבוע בחוק. בנוסף לדמי ביטול העסקה, יישא המזמין בעלות דמי טיפול ומשלוח במלואם.

                                 ב.         המוצרים הנמכרים באתר מיועדים, ברובם, לשימוש אינטימי. בנוסף נמכרים באתר מוצרים להם דרושים תנאי אחסון נאותים, כגון משחות וחומרי סיכה. לפיכך, מרגע מסירת המוצר או הגעתו לנקודת איסוף המשלוח (לפי המוקדם ביניהם), לא ניתן לבטל את העסקה.

                                  ג.          לא ניתן לבטל עסקה של רכישת מוצר דיגיטלי ו/או הניתן להקלטה, שעתוק או שכפול, כגון קורסים דיגיטליים וסדנאות דיגיטליות הנמכרים באתר.

                                 ד.         במידה והתקבל מוצר פגום, אנו מתנצלים על כך מקרב לב. לצורך ביטול עסקה עקב פגם במוצר, יש לשלוח פניה באמצעות הדואר האלקטרוני כמפורט לעיל, בצירוף תמונה של המוצר הפגום, תיאור הפגם בכתב וכן מספר חשבונית. את הפניה בדואר האלקטרוני יש לבצע תוך 24 שעות מרגע קבלת המוצר.

                                 ה.         רק לאחר שהמזמין יקבל אישור בדואר אלקטרוני להשבת המוצר, יהא על המזמין לשלוח את המוצר באמצעות דואר רשום, לכתובת שתימסר לו בהודעת הדואר האלקטרוני. את המוצר יש לשלוח תוך 48 שעות מקבלת האישור להשבתו בדואר אלקטרוני כאמור.

                                  ו.          תנאי לקבלת החזר כספי עבור המוצר, הנו אישורה של מוריה לאמעי כי המוצר הושב לה באריזתו המקורית, עם כל חלקיו, בלי שנעשה בו כל שימוש שהוא ונמצא שהמוצר אכן פגום כפי שטוען המזמין.

                                  ז.          במידה ולא יתקבל אישור כאמור לעיל, יהא על המזמין לשלם עבור דמי משלוח לצורך השבת המוצר אליו.

                                 ח.         תנאים מיוחדים לגבי מוצרים העשויים מקריסטל או ממינרלים שונים:

1)              ניתן לרכוש באתר מוצרים העשויים מקריסטלים או מינרלים שונים.

2)              מוצרים אלו התגבשו באופן טבעי ולפיכך עלולים להיות בהם תכלילים, כגון בועת גז, בועת מים, סדק פנימי או כל תוצר טבעי שהיה בסביבת הקריסטל או המינרל בעת התגבשותו בטבע.

3)              תכלילים אלו מהווים חלק מאופיו של הקריסטל או המינרל, והם אינם מהווים פגם במוצר. לפיכך טענה לקיומו של תכליל בקריסטל או במינרל, לא תתקבל כטענה לפגם במוצר.

37.   החזר כספי בעת ביטול עסקה, יבוצע בכפוף לתנאים לעיל, תוך 10 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההחזר.

38.   דמי ביטול עסקה הנם בשיעור 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם, ובנוסף לדמי טיפול ומשלוח שלא יוחזרו בעת ביטול עסקה.

 

הגבלת אחריות

39.     התכנים המפורסמים באתר הנם לידע כללי בלבד. אין בתכנים אלו, כולם או חלקם, כדי להחליף ייעוץ רפואי ו/או זוגי ו/או סקסולוגי.

40.     על המשתמש באתר להפעיל שיקול דעת ולהתייעץ בכל גורם רפואי ו/או זוגי ו/או גורם מוסמך אחר, טרם יישום של פרקטיקה או מידע הקיים באתר, וטרם רכישה ו/או שימוש של מוצרים מהאתר.

41.     מוריה לאמעי איננה נושאת באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, להרכבם, לחומר מהחומרים להסברים הנלווים אליהם אודות אופי השימוש ו/או האחסנה של המוצר, או לכל מצג שנעשה באתר בנוגע למוצרים או לשימוש בהם.

42.     פרסום המוצרים באתר אינו מהווה המלצה מטעם מוריה לאמעי לרכוש או להשתמש במוצר. על המזמין להפעיל שיקול דעת, להתייעץ בגורמים רפואיים רלוונטיים ולנקוט בכל אמצעי זהירות סביר בעת רכישת מוצרים באמצעות האתר ובעת השימוש בהם.

43.     מוריה לאמעי או מי מטעמה, לא יהיו אחראים בשום פנים ואופן לכל נזק ישיר, נזק עקיף, נזק מיוחד, נזק תוצאתי, פיצויים עונשיים או כל נזק מכל סוג ומין שהוא בגין שימוש באתר ו/או רכישת מוצר או פעילות ו/או השתתפות בפעילות ו/או שימוש במוצר – בין אם שימוש נכון ובין אם לאו, או בגין אי אספקה של מוצר או פעילות, או אספקה של מוצר או פעילות שונים מהמתואר באתר.

44.     מוריה לאמעי או מי מטעמה, לא יהיו אחראים בשום פנים ואופן לכל שימוש לרעה ו/או שלא כדין ו/או במרמה שייעשה על ידי צד שלישי, באמצעי תשלום ו/או במסירת פרטי זהות ו/או במסירת פרטי התקשורת ו/או במסירת כתובות למשלוח דואר רגיל או אלקטרוני, באמצעות האתר, ולא יהיו אחראים לכל נזק הכרוך באלו.

 

הדין החל וסמכות שיפוט

45.     סמכות השיפוט הבלעדית לבירור כל עניין ומחלוקת בהקשר לשימוש באתר ו/או הזמנת פעילויות או מוצרים ו/או הנובעים מתקנון זה, נתונה לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בעיר תל אביב ולבית משפט זה בלבד. מוסכם כי בית המשפט ידון בסכסוך ו/או במחלוקת לפי הדין הישראלי בלבד.

logo בניית אתרים